19/04/2009

Presentación en Barcelona de Estaleiro Editora e de "Máquina de Guerra", de Raida Rodríguez Mosquera

O próximo venres 24 de abril preséntase en Barcelona a editorial galega Estaleiro Editora, asociación cultural sen ánimo de lucro que publica en galego sob licencia libre Creative Commons. Despois de tres libros publicados, e proveitando a saída do derradeiro -“Máquina de guerra” de Raida Rodríguez Mosquera (blogue), poeta galega residente en Barcelona- presentarán o seu proxecto e mailo poemario, con Carlos G. Figueiras representando a editorial e a autora.


O acto comenzará ás 19:30h no Espai Social Magdalenes e pecharase cun recital poético en galego e catalán onde calquera pode levar textos para ler, propios ou alleos.


Tamén se farán presentacións o mércores 22 na UAB, organizado polo Lectorado de Galego, e o sábado 25 no Centro Galego de Barcelona.
El proper divendres 24 d'abril es presenta a Barcelona l'editorial gallega Estaleiro Editora, associació sense ànim de lucre que publica en gallec sota llicència lliure Creative Commons. Després de tres llibres publicats i aprofitant la sortida del darrer -“Máquina de Guerra” de Raida Rodríguez Mosquera (bloc), poeta gallega resident a Barcelona- presentaran el projecte i el poemari, amb Carlos G. Figueiras representant a l'editorial i l'autora.


L'acte començarà a les 19:30h a l'Espai Social Magdalenes i es tancarà amb un recital poètic en català i gallec, on qualsevol pot portar textos per a llegir, seus o d'altri.


També es faran presentacions el dimarts 22 a la UAB, organitzat pel Lectorat de Gallec, i el dissabte 25 al Centre Gallec de Barcelona.

Sem comentários: