15/06/2010

IV Edició del Concurs Literari Contos no Mediterráneo


Un ano máis, o Espazo Galego dos PPCC organizou, xunto co Lectorado de Galego da UAB e o Instituto Camões, o concurso literario Contos no mediterráneo, dirixido a estudantes de galego e portugués nos territorios de fala catalá.
Trátase dun premio con dúas categorías, unha para menores e outra para maiores de 18 anos, con tres premios cada unha, no que se valora a calidade e creatividade literaria sobre a corrección lingüística.
O xuri estivo formado polos profesores de portugués Pere Comellas e Nazir Can, a profesora de galego Ana Escourido e mais as poetas Eva Méndez e Raida Rodríguez Mosquera.
O pasado 4 de xuño tivo lugar a entrega de premios no Centro Galego de Barcelona.
Os textos premiados serán publicados próximamente neste blogue.

Un any més, l'Espai Gallec dels PPCC organitzà, amb el Lectorat de Gallec de la UAB i l'Institut Camões, el concurs literari Contos no mediterráneo, adreçat a estudiants de gallec i portuguès als territoris de parla catalana.
Es tracta d'un premi amb dues categories, una per a menors i altra per a majors de 18 anys, amb tres premis cadascuna, i en el que es valora la qualitat i la creativitat literària per sobre de la correcció lingüística.
El jurat estigué format pels professors de portugués Pere Comellas i Nazir Can, la professora de gallec Ana Escourido, i les poetes Eva Méndez i Raida Rodríguez Mosquera.
El passat 4 de juny tingué lloc l'entrega de premis al Centre Gallec de Barcelona.
Els textos premiats seran publicats pròximament en aquest bloc.

Sem comentários: