09/07/2009

Presentació a Barcelona d'Estaleiro Editora i "Máquina de guerra"O pasado 24 de abril tivo lugar no Espai Social Magdalenes a presentación de Estaleiro Editora e da súa última publicación, o poemario Máquina de guerra, de Raida Rodríguez-Mosquera, coa presenza de Carlos G. Figueiras, membro de Estaleiro, e da autora.
Carlos G.Figueiras explicounos que o proxecto da Editora xorde “cando un grupo de persoas decide que ten os recursos suficientes para montar unha editora, sen ánimo de lucro, e de funcionamento asembleario”, que pretende achegar novas propostas literarias de autores galegos, dando liberdade normativa, así como traduccións ao galego. Todo o material editado está sob a licencia Creative Commons, e pódese descargar de balde na web da Editora.
Pola súa banda, Raida, poeta galega residente en Barcelona, falou de Máquina de guerra, un título que “quere reivindicar a forza liberadora da poesía, unha poesía que é sempre política” e que é tamén “unha reflexión constante sobre a linguaxe, a incomunicación, a construcción e recuperación da memoria, e o intento de situarse no presente no que cada vez é máis difícil ubicarse”. A súa é unha poesía “que mestura diferentes rexistros, unha polifonía de voces porque o eu poético non existe, é unha multiplicidade”. A autora salientou o labor de proxectos como o de Estaleiro Editora no ámbito da difusión libre da cultura e da promoción do galego. Unha vez rematadas as presentacións e o coloquio, no que os asistentes amosaron o seu interese polo proxecto da Editora, deuse paso a un recital onde se leron poemas (propios e alleos) en galego, catalán e gaélico, e por último ofreceuse un aperitivo aos asistentes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

El passat 24 d'abril tingué lloc a l'Espai Social Magdalenes la presentació d'Estaleiro Editora i de la seva darrera publicació, el llibre de poemes Máquina de guerra, de Raida Rodríguez-Mosquera, amb la presència de Carlos G.Figueiras, membre d'Estaleiro, i de l'autora. Carlos G. Figueiras ens explicà que el projecte de l'Editora sorgeix “quan un grup de persones decideix que té els recursos suficients per a muntar una editorial, sense ànim de lucre, i de funcionament assembleari”, que vol donar a conèixer noves propostes literàries d'autors gallecs, donant llibertat normativa, així com traduccions al gallec. Tot el material editat està sota llicència Creative Commons, i es pot descarregar de franc al web de l'Editora. Per la seva banda, Raida, poeta gallega resident a Barcelona, parlà de Máquina de guerra, un títol que “vol reivindicar la força alliberadora de la poesia, una poesia que és sempre política” i que és també “una reflexió constant sobre el llenguatge, la incomunicació, la construcció i la recuperació de la memòria, i l'intent de situar-se en el present en el que cada vegada és més difícil ubicar-se”. La seva és una poesia “que barreja diferents registres, una polifonia de veus perquè el jo poètic no existeix, és una multiplicitat”. L'autora destacà la labor de projectes com el d'Estaleiro Editora en l'àmbit de la difusió lliure de la cultura i la promoció del gallec. En acabar les presentacions i el col·loqui, en el que els assistents van mostrar el seu interès pel projecte de l'Editora, es donà pas a un recital on es van llegir poemes (propis o d'altri) en gallec, català i gaèlic, i per últim s'oferí un aperitiu als assistents.

Sem comentários: