22/12/2008

Solidariedade com @s companheir@s de Corunha

Desde o Espaço Galego dos Países Catalans queremos mostrar a nossa solidariedade com os companheiros e companheiras corunhesas que teram de realizar depoimentos o dia 23 por terem defendido numha contramanifestaçom o direito da populaçom galega a receber umha escolarizaçom na sua língua. Neste senso, achamos que nom há neutralidade possível: entre os que defendem o galego e os que querem bani-lo, o Espaço tem muito claro de que lado está.

Des de l’Espai Gallec dels Països Catalans volem mostrar la nostra solidaritat amb els companys i les companyes corunyeses que hauran de declarar el dia 23 per haver defensat a una contra-manifestació el dret de la població gallega a rebre l'escolarització en la seva llengua. En aquest sentit, trobem que no hi ha neutralitat possible: entre els que defensen el gallec i els que volen suprimir-lo, l’Espai té molt clar del costat de qui està.

Sem comentários: